Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiemy w ciągu 24h.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer Telefonu

Termin wesela

Liczba gości

Treść wiadomości


W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. zapisów „RODO”, czyli
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że Waszbar.pl z siedzibą w Warszawie, będzie administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu kontaktowym. Waszbar.pl pobiera, przetwarza i administruje danymi osobowymi wyłącznie w celu kontaktu z klientem, przedstawiania oferty, modyfikacji oferty, podpisywania umówy, realizacji usług i zapisów zawartej umówy. Wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela danych osobowych/wizerunku, możliwe jest użycie danych osobowych i wizerunku w mediach społecznościowych. Waszbar.pl nie powiela, nie sprzedaje i w żaden inny sposób nie udostępnia innym podmiotom i osobom , danych osobowych swoich klientów. Klienci Waszbar.pl mają pełne prawo do zastrzeżenia swoich danych osobowych/wizerunku, do usunięcia swoich danych osobowych.

 
 

Waszbar.pl
Łukasz Kwarciak
698 836 034
biuro@waszbar.pl

Profesjonalna obsługa barmańska przyjęć weselnych.

Zapraszamy do kontaktu.